Türkçe English
Çevre Politikamız

TAV Ege, çevreye saygı konusunda bir lidere yaraşır uygulamalar benimsemiştir. TAV Ege nin amacı, topluma layık yaşanabilir bir ortam yaratmaktır. Çevreye karşı sorumluluğumuzun bilinci ile hareket ederek, operasyonlarımızı bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Çevre ile ilgili konularda toplum ile çevre arasındaki etkileşime saygı prensibi ile hareket etmekteyiz. Çevre politikamızın temeli sürdürülebilir kalkınma esasına dayanmaktadır. Bu kapsamda çevre kirliliğinin önlenmesi ve enerjide verimlilik önem verdiğimiz en temel konulardır. Personelimizde çevre ve enerjinin etkin kullanılması bilincini sürekli eğitim ile arttırmaktayız. TAV Ege, bütün faaliyetlerinde doğal kaynakları korumak için gerekli önlemleri almakta ve gelecek nesiller için önem taşıyan bu konudaki sosyal bilinci yükseltmek amacındadır.

TAV Ege, tüm ulusal ve uluslararası çevre hukuku kurallarına uymakta ve çevre politikasındaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği ile çalışmaktadır. Tüm birimler kendi sorumluluk alanları ile ilgili olan gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.

Çevre Politikamız ile hedeflerimiz;

 • Çevrenin kalitesini korumak ve iyileştirmek,
 • İnsan sağlığını korumaya yardımcı olmak,
 • Doğal kaynakları özenli ve akılcı kullanmaktır.

TAV Ege, faaliyet gösterdiği bölgede havalimanı işletmecisi olarak faaliyetlerini gerçekleştirirken;

 • Terminal İşletmeciliğinde benimsediğimiz yenilikçi hizmet ve proaktif yönetim anlayışını çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve uygulamaların geliştirilmesinde de etkili bir şekilde uygular
 • Sözleşme şartlarına, ulusal ve uluslararası otoritelerin düzenlemelerine, yasal düzenlemelere ve zorunlu standartlara uyum sağlar.
 • Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle “Çevre” ve “Sürdürülebilirlik” ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurar.

 • Faaliyetleri sonucu oluşan her türlü atığın bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği, kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir.
 • İşletmemizin faaliyetleri sonucu oluşan atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü ve tekrar kullanımını teşvik edilir.
 • Doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirir.
 • İşletme süreçlerinde, tüm yasal ve diğer şartlara uyumunu temel gereklilik olarak kabul eder.
 • Kayıpların önlenmesi ve çevrenin korunması için, çevre yönetim sisteminin performansını sürekli takip eder, ölçer ve iyileştirir.
 • Yapılan her faaliyetin çevre üzerinde bir etkisi olabileceği bilinciyle çalışılan çevrede doğal hayatla uyumlu çalışma yöntemlerini benimser.
 • Tüm işletmelerin ve alt yüklenicilerin çalışanlarında gerekli çevre bilincini oluşturur ve sürekli iyileştirme kültürü ile sürdürülebilir kalkınmayı destekler.
 • ISO 14000 Sertifikası

  ISO 14001 Sertifikası